فول کده
ورود عضویت

شما فردی هستید که کاملا نگاه تان به آینده است و همواره به فکر آینده هستید و به همین دلیل کمتر در لحظه حال زندگی می کنید. 1- آیا دوست دارید با تکنولوژی گام بردارید؟ الف) خیر ب) تا حدودی ج ) بله، همیشه 2- آیا دائما به دنبال تفریحات و سرگرمی های جدید هستید؟ […]ادامــه مطلـب
تعداد بازديد : 563

صفحات