فول کده
ورود عضویت

تابع str_replace که مربوط به رشته ها می باشد. http://fullkade.com تعریف: جایگذاری یک رشته با یک رشته ی دیگر در یک رشته ی مشخص. http://fullkade.com شکل های متد: http://fullkade.com str_replace(find, replace, string); str_replace(find,replace,string,count);ادامــه مطلـب
تعداد بازديد : 575

تابع addcslashes با توجه به اون اسمی که داره باید بک اسلشی رو در بین کاراکتر ها اضافه کن. این دستور تمام حروف خواسته شده را در متن شناسایی می‌کند و قبل از آن علامت را می‌گذارد. و آن را برمی گرداند.ادامــه مطلـب
تعداد بازديد : 373

صفحات