جاتون خالی عجب قیمه ای بود tongue دیگه به این زنیکه ها گیر ندید دارن قیمه می پزن! نگا نگا داره سبزی می چینه smile فقط نمی دونم چرا سیر نشدم surprisedادامــه مطلـب
تعداد بازديد : 594

صفحات