جهان از دید یک برنامه نویس

به نام برنامه نویس هستی “این مقاله دیدگاه خودم می باشد و از جای دیگری گرفته نشده است” در این دینا علوم زیادی به بحث های این چنینی پرداخته اند که رابطه اختیار انسان و علم خدا چگونه است؟ چگونه می شود که خداوند از آینده خبر دارد با این که انسان صاحب اختیار است؟ […]ادامــه مطلـب
تعداد بازديد : 212

صفحات