فول کده
ورود عضویت

توحه کنید: آپدیت دوم تله بات با تغییرات انبوهی در شهریور 1396 منتشر خواهد شد. سخه فعلی منسوخ شده است و دیگر پشتیبانی نمی کنیم… و پلاگین جدیدی برای آن نمی نویسیم… اما در دسترس بوده و قابل استفاده است. قیمت آپدیت دوم زیاد خواهد بود ولی برای کسانی که نسخه فعل را خریداری کنند […]ادامــه مطلـب
تعداد بازديد : 82,466

صفحات

صفحه 3 از 3123