فول کده
ورود عضویت
تبلیغات

متن و ترجمه ترانه chandelier از SIA

هادی اکبرزاده
نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

layrics یا متن ترانه ی chandelier از sia

نکته: برای درک این آهنگ، شما بایستی کمی درباره زندگی نامه ی sia اطلاعاتی داشته باشید.

chandelier – لوستر

Party girls don’t get hurt
دخترای پارتی آسیب نمی بینن
Can’t feel anything, when will I learn
چیزی نمی تونی حس کنی، وقتی من یاد بگیرم (اگه سوالی باشه: کی یاد می گیرم؟)
I push it down, push it down
به پایین فشار میدم
مفهوم: میزارمش کنار میزارمش کنار (منظورش الکل و مشروباته)

I’m the one “for a good time call”
من یکیم که برای تماس خوبه
Phone’s blowin’ up, ringin’ my doorbell
گوشیم زنگ می خوره، صدای زنگ در میاد (اون ها زنگ درب رو می زنن)
I feel the love, feel the love
عشق رو حس می کنم

1, 2, 3, 1, 2, 3 drink
1, 2, 3, 1, 2, 3 drink
1, 2, 3, 1, 2, 3 drink
یک، دو، سه، یک، دو، سه بنوش

Throw ’em back, till I lose count
اونقدر مینوشم تا حسابش از دستم در بره

I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier
من میخوام از لوستر تاب بخورم (آویزون بشم)، از لوستر
I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist
میخوم جوری زندگی کنم که انگار فردا(یی) وجود نداره
Like it doesn’t exist
انگار وجود نداره (منظورش فردا)
I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
میخوام مثل یه پرنده تو شب پرواز کنم، حس کنم اشکهام خشک می شه (اشکهام رو حس کنم وقتی خشک میشن)
I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier

And(But) I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes
میخوام این زندگی رو نگه دارم  (اینکه مست باشم) به پایین نگا نکنم و چشمامو باز نکنم (مست بمونم)
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
لیوانمو تا روشنایی روز پر نگه میدارم، چون من فقط برای امشب صبر می کنم (گویا میخواد امشبو از دست نده چون میخواد خودکشی کنه)
Help me, I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes
کمکم کن، (بقیش بالا گفته شده)
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
On for tonight
برای امشب (امشب رو)

Sun is up, I’m a mess
خورشید بالاست (درومده یا طلوع کرده)، من آشفته ام(خمارم، البته معنی اصلیش میشه من طعمه هستم)
Gotta get out now, gotta run from this
باید بیرون اومد حالا، باید فرار کرد از این
Here comes the shame, here comes the shame
خجالت (شرم) سراغم اومده خجالت سراغم اومده (ناشی از بد مستی)

1, 2, 3, 1, 2, 3 drink
1, 2, 3, 1, 2, 3 drink
1, 2, 3, 1, 2, 3 drink

Throw ’em back till I lose count

I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier
I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist
Like it doesn’t exist
I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier

But I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
Help me, I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes
Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight
On for tonight

On for tonight
‘Cause I’m just holding on for tonight
Oh, I’m just holding on for tonight
On for tonight
On for tonight
‘Cause I’m just holding on for tonight
‘Cause I’m just holding on for tonight
Oh, I’m just holding on for tonight
On for tonight
On for tonight

تبلیغات
3 نظر
کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

آن‌گاه که هرچیزی را به یک چشم دیدیم، حقیقت برایمان نابود می‌شود! باید توجه کنیم که خدا به ما دو چشم داده است!
Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قوانین نظرات

  • تعریف سیستم نظرات: سیستم نظرات، محلی است تا شما دوستان عزیز بتوانید دیدگاه خود را نسبت به مطلب قرار گرفته بنویسید، نه چیز دیگری!
  • نظراتی که به بهبود پست کمک کنند، با ذکر نام ارسال کننده به پست اضافه خواهند شد.
  • برای ارسال نظر، نیازی به سلام و احوال‌پرسی نیست و این فقط به خاطر ساده‌تر و سریع تر شدن متن می‌باشد.
  • دیدگاهی که ارسال می‌کنید، حتما باید درباره‌ی پست قرار گرفته باشد؛ نظرات پست‌های دیگر را در جای خود بنویسید در غیر این‌صورت تایید یا پاسخ داده نخواهند شد.
  • سوالی که جواب آن در پست وجود داشته باشد، تایید یا پاسخ داده نخواهد شد.
  • برای پاسخ دادن به نظرات دیگران، از گزینه‌ی پاسخ کنار هر دیدگاه استفاده کرده و یک نظر جدید ارسال نفرمایید. همچنین برای ارسال نظر جدید از گزینه‌های مربوط به پاسخ استفاده نکنید.
  • دوستان عزیز واقعا نظر لطف شماست اما متن‌های کوتاهی مانند "مرسی"، "عالی بود" ممکن است تایید نشوند. این به خاطر شلوغ نشدن قسمت نظرات است.
  • بهتر است برای ارسال نظر در سایت ثبت نام کنید و سپس با اکانت خود وارد شده و نظرتان را ارسال کنید.
  • قوانین نظرات در طول زمان در این قسمت اضافه و تغییر داده می‌شوند و می‌توانید از این قسمت بررسی کنید.
  • این قوانین شامل پست های قدیمی نمی‌شود ولی نظرات پست های قدیمی نیز در صورت نیاز اصلاح خواهند شد.

نظرات ثبت شده 3 دیدگاه