فول کده
ورود عضویت
تبلیغات

داستان خنده دار انگلیسی – An unfair world + ترجمه

هادی اکبرزاده
نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

An unfair world (دنیای ناعادلانه)

One day, a man while walking towards his office saw a beggar1 coming to him. The beggar was in a very bad condition. He was barefoot2 and his clothes were torn3.

When the beggar asked for money, the man said, “Why don’t you work? Don’t you feel ashamed asking people for money?” at this the beggar replied, “I do feel ashamed asking for money. But once when I took money without asking, the police took me to jail4.”

The man had no answer to this. He went on his way to the office.


1- beggar: گدا
2- barefoot: پابرهنه
3- torn: پاره پوره – پاره شده
4- jail: زندان

ترجمه An unfair world

یه روز، یه مردی درحالی که داشت به سمت ادارش راه میرفت، یه گدا رو دید که داشت به سمتش میومد. گدا تو بدترین شرایط بود. اون پابرهنه بود و لباس هاش پاره شده بودن.

وقتی گدا پول خواست، مَرده گفت: “چرا کار نمیکنی؟ از این که از مردم پول بخوای احساس شرمسازی نمیکنی؟” و گدا پاسخ داد: “من برای (به خاطر) درخواست پول احساس شرمساری میکنم. اما یه بار وقتی بدون درخواست پول گرفتم، پلیس منو انداخت تو زندان”

مَرده هیچ جوابی برای این نداشت. راهشو کشید و رفت سمت ادارش.

ترجمه شده در فول کده

تبلیغات
0
کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

آن‌گاه که هرچیزی را به یک چشم دیدیم، حقیقت برایمان نابود می‌شود! باید توجه کنیم که خدا به ما دو چشم داده است!
Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قوانین نظرات

  • تعریف سیستم نظرات: سیستم نظرات، محلی است تا شما دوستان عزیز بتوانید دیدگاه خود را نسبت به مطلب قرار گرفته بنویسید، نه چیز دیگری!
  • نظراتی که به بهبود پست کمک کنند، با ذکر نام ارسال کننده به پست اضافه خواهند شد.
  • برای ارسال نظر، نیازی به سلام و احوال‌پرسی نیست و این فقط به خاطر ساده‌تر و سریع تر شدن متن می‌باشد.
  • دیدگاهی که ارسال می‌کنید، حتما باید درباره‌ی پست قرار گرفته باشد؛ نظرات پست‌های دیگر را در جای خود بنویسید در غیر این‌صورت تایید یا پاسخ داده نخواهند شد.
  • سوالی که جواب آن در پست وجود داشته باشد، تایید یا پاسخ داده نخواهد شد.
  • برای پاسخ دادن به نظرات دیگران، از گزینه‌ی پاسخ کنار هر دیدگاه استفاده کرده و یک نظر جدید ارسال نفرمایید. همچنین برای ارسال نظر جدید از گزینه‌های مربوط به پاسخ استفاده نکنید.
  • دوستان عزیز واقعا نظر لطف شماست اما متن‌های کوتاهی مانند "مرسی"، "عالی بود" ممکن است تایید نشوند. این به خاطر شلوغ نشدن قسمت نظرات است.
  • بهتر است برای ارسال نظر در سایت ثبت نام کنید و سپس با اکانت خود وارد شده و نظرتان را ارسال کنید.
  • قوانین نظرات در طول زمان در این قسمت اضافه و تغییر داده می‌شوند و می‌توانید از این قسمت بررسی کنید.
  • این قوانین شامل پست های قدیمی نمی‌شود ولی نظرات پست های قدیمی نیز در صورت نیاز اصلاح خواهند شد.

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه