فول کده
ورود عضویت
تبلیغات

متن و ترجمه ترانه Better Without You از Olly Murs

هادی اکبرزاده
نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

Layrics یا متن ترانه ی Better Without You از Olly Murs و آلبوم 24 HRS می باشد.

“Better Without You”

There goes my girl
جایی که بانوی (دوشیزه) من میره
There goes my world falling to pieces
جایی که که تموم دنیام از هم میپاشه (تکه تکه میشه)
Damn, how we get here, what a bad year, season by season
لعنتی، چطور ما به این رسیدیم، چه سال بدی، فصل به فصل
Day by day
روز به روز
I’ve been reaching, I’ve been reaching out for you
من داشتم بهت نشون میدادم، من داشتم بهت نشون میدادم که بهت علاقه مندم

And I don’t know why you’re stuck in my mind
و نمی دونم چرا گیر کردی تو ذهنم (چسبیدی به ذهنم) (تو ذهنم جاودانه ای)
Its like i can’t shake you
و مثل این که نمی تونم تکونت بدم (ازذهنم خارجت کنم)
And I tell myself it wasn’t our time
و به خودم میگم که این زمان ما نبود (وقت جداییمون نبود)
Cause I couldn’t make you stay
چون نتونستم نگهت دارم (باعث بشم بمونی) (نزارم بری)
But day by day I get closer, I get closer to your truth
ولی روز به روز من نزدیک تر می شم، به حقیقت تو نزدیک تر می شم

Oh, I, I won’t be waiting for your call all night
اوه، من، من همه شبو برا تماست منتظر نمی مونم (منتظر نخواهم ماند)
No, I don’t need your body by my side
نه، من نیازی ندارم که تو کنارم باشی
I’m better without you
من بدون تو بهترم (حال بهتری دارم)
I, I won’t be hanging by the telephone
من، من گرفتار تلفن نمی شم (نخواهم شد)
But I’ll be lying when I tell myself
ولی، وقتی که به خودم می گم میدونم که دروغه
I’m better without you
من بدون تو بهترم (حال بهتری دارم)

Hey, what can I say, what can I do?
هی، چی می تونم بگم، چی می تونم بکنم؟
I got to keep moving
من باید به رفتن ادامه بدم
Oh, every night I’m thinking about you
اوه، هرشب بهت فک می کنم (دربارت فک می کنم)
And all that I’m losing
و همه چیمو زا دست دادم
Day by day, I got nothing, I got nothing left to prove
روز به روز، من چیزی ندارم (هیچی می شم، چیزی نمیشم)، چیزی برا اثبات خودم ندارم

And I don’t know why you’re stuck in my mind

Its like i can’t shake you
And I tell myself it wasn’t our time
Cause I couldn’t make you stay
But day by day I get closer, I get closer to your truth

Oh, I, I won’t be waiting for your call all night
No, I don’t need your body by my side
I’m better without you
I, I won’t be hanging by the telephone
But I’ll be lying when I tell myself
I’m better without you

Day by day I miss you, I miss you more
روز به روز، دل تنگ می شم(دلم برات تنگ می شه)، بیشتر دلتنگت می شم
Day by day i miss you, I miss you more
Day by day, I’ve been reaching, I’ve been reaching out for you

Oh, I, I won’t be waiting for your call all night
No, I don’t need your body by my side
I’m better without you
I, I won’t be hanging by the telephone
But I’ll be lying when I tell myself
I’m better without you

 

[huge_it_video_player id=”1″]

 

[huge_it_video_player id=”6″]

تبلیغات
0
کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

متولد آبان 74. برنامه نویسی اندروید، ویندوز، وب و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قوانین نظرات

  • تعریف سیستم نظرات: سیستم نظرات، محلی است تا شما دوستان عزیز بتوانید دیدگاه خود را نسبت به مطلب قرار گرفته بنویسید، نه چیز دیگری!
  • نظراتی که به بهبود پست کمک کنند، با ذکر نام ارسال کننده به پست اضافه خواهند شد.
  • برای ارسال نظر، نیازی به سلام و احوال‌پرسی نیست و این فقط به خاطر ساده‌تر و سریع تر شدن متن می‌باشد.
  • دیدگاهی که ارسال می‌کنید، حتما باید درباره‌ی پست قرار گرفته باشد؛ نظرات پست‌های دیگر را در جای خود بنویسید در غیر این‌صورت تایید یا پاسخ داده نخواهند شد.
  • سوالی که جواب آن در پست وجود داشته باشد، تایید یا پاسخ داده نخواهد شد.
  • برای پاسخ دادن به نظرات دیگران، از گزینه‌ی پاسخ کنار هر دیدگاه استفاده کرده و یک نظر جدید ارسال نفرمایید. همچنین برای ارسال نظر جدید از گزینه‌های مربوط به پاسخ استفاده نکنید.
  • دوستان عزیز واقعا نظر لطف شماست اما متن‌های کوتاهی مانند "مرسی"، "عالی بود" ممکن است تایید نشوند. این به خاطر شلوغ نشدن قسمت نظرات است.
  • بهتر است برای ارسال نظر در سایت ثبت نام کنید و سپس با اکانت خود وارد شده و نظرتان را ارسال کنید.
  • قوانین نظرات در طول زمان در این قسمت اضافه و تغییر داده می‌شوند و می‌توانید از این قسمت بررسی کنید.
  • این قوانین شامل پست های قدیمی نمی‌شود ولی نظرات پست های قدیمی نیز در صورت نیاز اصلاح خواهند شد.

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه