فول کده
ورود عضویت
تبلیغات

کتاب Select Reading – درس اول : Are You Getting Enough Sleep + ترجمه

داستان انگلیسی > زبان انگلیسی
هادی اکبرزاده
نوشته شده توسط هادی اکبرزاده

Are You Getting Enough Sleep

درس اول کتاب Select Reading نسخه Pre-Intermediate را برایتان به همراه ترجمه آماده کرده ایم.

What happens if you don’t get enough sleep?

چه اتفاقی می افتد، اگر شما به اندازه کافی نخوابید؟

Randy Gardner, a high school student in the United States, wanted to find out.

رندی گاردنر یک دانش آموز دبیرستانی در ایالات متحده، خواست پیدا کند.

He designed an experiment on the effects of sleeplessness for a school science project.

او یک آزمایشی روی تاثیرات کم خوابی برای یک پروژه علمی مدرسه طراحی کرد.

With Dr. William C. Dement from Stanford University and two friends watching him carefully, Gardner stayed awake for 264 hours and 12 minutes. That’s eleven days and nights without sleep!

همراه دکتر ویلیام سی دمنت از دانشگاه استانفورد و دو تا از دوستاش به همدیگه با دقت نگاه می کردند، گاردنر بیدار موند برای 264 ساعت و 12 دقیقه. که یازده روز و شب بدون خواب!

What effect did sleeplessness have on Gardner?

بی خوابی روی گاردنر چه اثری داشت؟

After 24 hours without sleep, Gardner started having trouble reading and watching television.

بعد از 24 ساعت بدون خواب، گارنر مشکل خواندن و تماشای تلویزیونش شروع شد.

The words and pictures were too blurry.

کلمات و تصاویر بیش از حد تار بودند.

By the third day, he was having trouble doing things with his hands.

در روز سوم، اوم مشکل انجام کارهارا بادستانش هم داشت.

By the fourth day, Gardner was hallucinating.

در روز چهارم، گاردنر توهم زده بود.

For example, when he saw a street sign, he thought it was a person.

برای مثال، وقتی که او یه علامت توی خیابون می دید، او فکر می کرد که آن یک فرد یود.

He also imagined he was a famous football player.

او همچنین تصور می کرد که او یک فوتبالیت معروف بود.

Over the next few days, Gardner’ speech became so slurred that people couldn’t understand him.

در طول چندروز آینده، سخن گفتن گاردنر خیلی بریده بریده شده بود که مردم نمی توانستند آن را بفهمند!

He also had trouble remembering things.

اوهمچنین مشکل به خاطر آوردن چیزهایی را هم داشت.

By the eleventh day, Gardner couldn’t pass a counting test.

روز یازدهم، گاردنر نتوانست یا حالا نمی تونست از امتحان حساب وشمارش عبور کند یعنی نمی تونست بشمره smile

In the middle of the test he simply stopped counting.

در وسط آزمون او به سادگی حساب و شمارش را متوقف کرد.

He couldn’t remember what he was doing.

او نمی توانست به خاطر بیاورد که چه می کنه یا چه داره انجام می ده.

When Gardner finally went to bed, he slept for 14 hours and 45 minutes.

وقتی که گاردنر در نهایت به رختخواب رفت، او 14 ساعتو 45 دقیقه خوابید.

The second night he slept for twelve hours, the third night he slept for ten hours, and by the fourth night, he had returned to his normal sleep schedule.

در شب دوم او 12 ساعت خوابید، در ش سوم 10 ساعت خوابید، و در شب چهارم، او به برنامه خواب طبیعی خود بازگشت.

Even though Gardner recovered quickly, scientists believe that going without sleep can be dangerous.

حتی اگر گاردنر به سرعت بهبود بخشیده شد، دانشمندان اعتقاد دارند که گذراندن (going) بدون خواب می تونه خطرناک باشه.

They say that people should not repeat Randy’s experiment.

آن ها گفتند که مردم نباید تکرار کننند آزمایش رندی رو.

Tests on white rats have shown how serious sleeplessness can be.

آزمایش های روی موش های سفید نشون دادن که بی خوابی چقدر می تونه وخیم باشه.

After a few weeks without sleep, the rats started losing their fur.

بعد از یک هفته بدون خواب، موشا شروع به از دس دادن خز یا همون موهاشون کردن!

And even though the rats ate more food than usual, they lost weight. Eventually the rats died.

وحتی اگرچه موش ها بیش از حد غذا می خوردند، آن ها وزن کم می کردند. در نهایت می مردند.

Has anyone stayed awake longer than Randy Gardner? Yes!

آیا کسی بیشتر و طولانی تر از رندی گاردنر بیدار مانده است؟ بله!

According to The Guinness Book of World Reords, Maureen Weston from the United Kingdom holds the record for staying awake the longest.

طبق کتاب گینس از رکوردهای جهان، مورین وستون از ایالات کینگ دوم برای بیدار ماندن طولانی رکورد زد.

She went 449 hours without sleep in 1977. That’s 18 days and 17 hours!

او در 1977 به مدت 449 ساعت بدون خواب ماند. که 18 روز و 17 ساعت است!

During your lifetime, you will likely probably spend 25 years or more sleeping.

در طول زمان زندگی، شما به احتمال زیاد شاید 25 سال یا خیلی بیشتر را در خواب خواهید گذراند.

But Why? What is the purpose of sleep?

ولی چرا؟ هدف ار خواب چیست؟

Surprisingly, scientists don’t know for sure.

باکمال تعجب،دانشمندان مطمعن نیستند.

Scientists used to think we “turned our brains off” when we went to sleep.

دانشمندان فکر می کنند که مغز ما خاموش می شود وقتی که می خوابیم.

Sleep researchers now know, however, that our brains are vey active when we sleep.

محققان خواب حالا می دانند، بااین وجود، که مغزهای ما زمانی که می خوابیم خیلی فعال هستند.

Some scientists think we sleep in order to replenish brain cells.

بعضی از دانشمندان فکر می کنند ما به منظور پر و تازه کردن سلول های مغز می خوابیم.

Other scientists think that sleep helps the body to grow and relieve stress.

دانشمندان دیگر فکر می کنند که خوا کمک می کند به رشد بدن و از بین بردن استرس.

Whatever the reason, we know that it is important to get enough sleep.

هرچه دلیل، ما می دانیم که خواب کافی مهم است و همین خخخخ bigsmile

اوف بالاخره تموم شد

ترجمه شده در فول کده

کانال تلگرام فول کده

درباره نویسنده

هادی اکبرزاده

هادی اکبرزاده

[ مدیر فول کده ]

در دنیایی پر از شبه علم زندگی می کنیم...
Instagram
Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ثبت شده بدون دیدگاه